Prensa obreira

Qué é a CNT?

Dez minutos, oes Dez minutos, oes.

En dez minutos de lectura quedarás ao tanto de

QUE É A CNT

Un sindicato que:

- Non admite subvencións.

- Non quere liberados sindicais.

- Non vota nas eleccións sindicais.

En resumo, un sindicato como ten que ser.

 

CNT, outro xeito de facer sindicalismo.

Todos os demais sindicatos piden o teu voto. A CNT non. Non queremos que nos votes.

Na CNT temos outros xeitos de pensar e de nos organizar: non nos presentamos ás eleccións sindicais; non queremos subvencións do Estado nin das empresas; na CNT os cargos non son remunerados, ninguén gaña un soldo por se dedicar ao sindicalismo; non temos delegados sindicais que leven anos sen aparecer a traballar no seu posto...

Isto e algunhas cousas máis é o que queremos explicarche nestas follas que tes nas mans.

A CNT, un sindicato...

A CNT é un sindicato de traballadores /as con moitos anos de experiencia e de loita ao lombo. O noso sindicalismo está afastado da burocracia e dos despachos, faise na rúa e nos centros de traballo.

Organizámonos nos sindicatos de ramo da CNT todos os traballadores e traballadoras dun mesmo sector da producción: construcción, metal, hostalería,etc. Facémolo asi para practicar diariamente a SOLIDARIEDADE e para non caer no erro de pensar que o sindicalismo é solucionar o noso problema persoal e esquecer o dos demais. Xusto por isto da solidariedade, cando xurde un conflicto laboral nunha empresa, non importa de que ramo sexa, toda a CNT se pon en marcha para defender a eses traballadores que teñen problemas.

Non confiamos nos xulgados e nas leis. Que non se ignore que as leis as fan os que mandan e case sempre se esquecen dos que traballamos. Por esto, na CNT practicamos a ACCIÓN DIRECTA, ou sexa, o sindicato presiona ao patrón, aos executivos da empresa ou á empresa directamente, sen intermediarios, sen comités de empresa, sen profesionais da política nin do sindicalismo. Cando eses "profesionais" participan como representantes dos traballadores nos problemas laborais case sempre acaban asinando cambalaches que nos prexudican. Aí están os últimos anos cheos de malos convenios, reconversións salvaxes, desertizacións industriais... e en todos está a sinatura dos sindicatos representativos.

Cando a CNT toma unha decisión é porque a votaron os seus afiliados a afiliadas nas asembleas. Aqui non hai dirixentes. Igualmente cando a CNT se senta a negociar en algún conflicto laboral defende exacta e literalmente o que a asemblea de traballadores e traballadoras desa empresa ou centro de traballo manda. A PARTICIPACION dos traballadores e as traballadoras na toma de decisións e no deseño das campañas de mobilizacións é fundamental. Se isto non se fai asi os traballadores imos perdendo a nosa capacidade de loita, a nosa rebeldía e dignidade, perdemos a posibilidade de pensar por nós mesmos, de ser independentes. Cando esto acontece, os empresarios fan con nós o que queren.

¿Que é o que está a pasar agora? Despois de tantos anos de comités de empresa, de sindicalistas profesionais, de miles de horas sindicais utilizadas para pasear o maletín, de subvencións aos sindicatos... pois despois de todo eso impoñennos unhas condicións de traballo cada vez peores: contratos temporais co medo ao despido continuo, traballos en contratas e subcontratas, traballos a estaxo, traballos como autónomo, horas extras obrigatorias, etc. E, como resultado, peores soldos e unha chea de accidentes laborais.

A nosa acción sindical

Nas grandes e medianas empresas

Os afiliados e afiliadas á CNT practicamos a acción sindical a través das Seccións Sindicais, xamais a través dos comités de empresa. A sección sindical é o conxunto de todos os afiliados e afiliadas á CNT nunha empresa. Por eso son todos os afiliados, e non só os delegados, os que levan para adiante a acción sindical: información aos traballadores dos plans e actuacións da empresa, denuncia das infraccións das normativas, leis e convenios, defensa dos compañeiros e compañeiras que teñan conflictos co patrón, elaboración de plataformas reivindicativas, organización de campañas de solidariedade cos traballadores e traballadoras doutras empresas ou sectores, etc.

Os comités de empresa quitan o protagonismo aos traballadores e traballadoras porque son os delegados dos comités os que o levan todo, non deixan espazo para que o resto dos traballadores participen, propoñan e decidan. Ademais, os membros dos comités están privilexiados con repecto ao resto: non poden ser despedidos mentres sexan do comité e durante un ano máis, teñen horas sindicais que en moitos casos empregan como lles dá a gana, e o máis grave, moitos deles non van ao seu posto de traballo durante anos, acostúmanse ás reunións coa empresa e ás negociacións, e ao pouco levanse mellor coa empresa que cos compañeiros e as compañeiras.

Os delegados das seccións sindicais da CNT son rotativos entre a afiliación da Sección Sindical. Cando unha asemblea os nomea para asistir a unha negociación son nomeados exclusivamente para un tema concreto e só pode defender as posicións que a asemblea decidiu. Ademais, nesa negociación non asinará nada mentres non o decida a asemblea.

Os delegados das seccións sindicais da CNT están no seu posto de traballo, nada de sindicalismo profesional. Nas poucas empresas nas que collemos horas sindicais facémolo para cousas concretas e informamos de para que utilizamos esas horas.

Os afiliados e afiliadas á CNT pensamos que a información é fundamental. Por eso a nosa acción sindical ten un piar importante na continua información. Se un traballador está informado dos seus dereitos, da situación dos seus compañeiros, da situación de outros traballadores e traballadoras de empresas ou ramos diferentes, dos problemas do seu entorno, etc, estará máis decidido a ser libre, a ser independente, a ser tolerante, a ser solidário, a non se deixar asoballar e a exixir a suas reivindicacións.

É dicir, fomentamos unha acción sindical participativa, solidaria, non burocrática, feita polos traballadores e traballadoras e afastada dos despachos.

Na pequena empresa e na economía sumerxida

Nestas condicións laborais o traballo sindical vólvese máis duro. Neste tipo de empresas, o simple feito de que o empresario sepa que un traballador está afiliado á CNT é perigoso. Tamén o é, por suposto, que esteas afiliado a calquera outro sindicato, salvo se é o sindicato “amarelo” (o que está promovido pola mesma empresa).

Nestas condicións os afiliados e afiliadas organízanse directamente desde o sindicato. Aqui non hai seccións sindicais que vallan. En condicións tan duras é cando a acción directa e a solidariedade son máis necesárias. Se hai conflitos nestes sectores, os compañeiros e as compañeiras da CNT que traballan en empresas máis grandes ou sen tantos problemas, axudan e apoian aos das pequenas empresas e da economía sumerxida. Todo isto faise coa coordenación das Federacións Locais de Sindicatos da CNT.

A CNT ven denunciando sistematicamente a situación laboral de sectores como o da construcción, as empregadas do fogar, o campo, os milleiros de pequenas empresas de poucos traballadores. Ademais, levamos a información desde estes sectores de condicións laborais máis duras ás empresas onde os traballadores están en mellores condicións. Só coa comprensión e apoio de todos os traballadores e traballadoras, independentemente de onde traballen, é como a acción sindical é coherente e realmente solidaria. Se non se fixera así, caeriamos no corporativismo e o salvese o que poida.

Nestes sectores a CNT leva a cabo unha continua labor de información. Asi conseguimos que, á marxe dos sindicatos representativos, exixamos os nosos dereitos, que perdamos o medo e que recobremos a ilusión por organizarnos e defender xuntos a nosa dignidade.

CNT, as nosas ideas...

Moitas veces chamannos utópicos para insultarnos. Si, somos utópicos, pero o que defendemos nas empresas, nos barrios e nas vilas onde nos movemos son dereitos concretos. Non somos ilusos que esteamos nas nubes, pero queremos cambiar a sociedade. Unha pulga non pode matar un elefante, pero moitas pulgas poden encherlle o corpo de ronchas, e ao mellor o elefante muda, ou morre...

Desde logo, a CNT non caiu no “pragmatismo”, en pensar que, xa que non podes vencelos, hai que unirse a eles. Ilustres pragmáticos da nosa época son e foron Felipe González e todo o seu PSOE, a UGT e CCOO cos seus constantes pactos co Poder que rematan en máis precariedade laboral. A CNT négase a seguir ese camiño.

Nós estamos no século XXI, pero non nos volvemos comprensivos cun Poder que parece saído do século XIX. Hoxe como antes pensamos que o poder corrompe, que desde o poder non se resolve nada (agás o problema de quen está ocupando o cargo), que os problemas os resolvemos os de abaixo ou van seguir a nos foder. Por iso os parlamentos, políticos, comités de empresa, executivos das empresas, os gobernos, os concellos, non nos gustan nada de nada, desconfiamos deles e de todos os que aspiran a chegar a eles.

Facemos anarcosindicalismo, ou sexa, un sindicalismo de ideas anarquistas.

TODOS os demais sindicatos viven das subvencións, e dicir, do diñeiro que lles dá o Estado, do diñeiro que lles dá a Unión Europea para facer cursiños para entreter aos parados, viven tamén dos negocios das suas empresas (mesmo teñen empresas de Seguros!), das débedas que lles perdoa o Estado e a Seguridade Social, etc. A CNT só vive das cotas que pagan exclusivamente os afiliados e afiliadas, vivimos do noso traballo e punto. Non queremos “favores” do poder. No noso sindicato NON HAI LIBERADOS SINDICAIS: ningun afiliado á CNT pode vivir do sindicato, nin o sindicato pode vivir do Estado. Non se poden afiliar aos nosos sindicatos os membros do exército, policia e funcionarios de prisións. Os membros de partidos políticos e os curas non poden nunca asumir ningun tipo de cargo nos sindicatos da CNT. E, naturalmente, non se pode afiliar ningún empresario, é dicir, calquera que teña empregados. Asi garantimos a nosa absoluta independencia do Poder en calquera das suas formas. Asi garantimos que a CNT é un sindicato só de traballadores e traballadoras e que non lle vai ter que pagar “favores” a ninguén. Asi garantimos que só os traballadores deciden e teñen o poder nos sindicatos da CNT.

Decídete, visítanos e xuzga por ti mesmo. Se non te convences, busca outro sindicato e afíliate: un traballador só non ten forza; só podemos parar os abusos dos empresarios e mudar esta sociedade coa unión e a solidariedade.