Enquisa HostaleríaDigna

Estrea do filme "A Sombra Negra" en Compostela

Estrea do filme A Sombra Negra

O 19 de Xullo às 20 h. estrea en Compostela do filme “A sombra negra” no local sindical da CNT (r/ Garcia prieto 24-28). Filme de 75´ de duración, producido e realizado pola CNT Galaica, no que desde a nosa própria perspectiva, através do testemuño de diversos compañeiros e compañeiras maiores que narran as suas experiéncias antes e despois do golpe militar fascista do 36 (algúns deles infelizmente desaparecidos no entanto) e co obxectivo da recuperación da memória libertária na Galiza.

O filme realizado sen subsídios nen axudas externas à CNT, para mantermos o ben mais prezado a nosa independéncia de acción e de pensamento, utilizando os nosos próprios meios, os únicos meios de que sempre se dotou a Confederación