Enquisa HostaleríaDigna

A Sección Sindical da CNT no Ateneo Ferrolán culpa ao goberno do PP no Concello

Dende a Sección Sindical da CNT queremos facer públicas as diversas irregularidades que esta a cometer o Concello de Ferrol contra o Ateneo Ferrolán e os seus traballadores e traballadoras.

Logo de ter reducido o espazo dispoñible usado polo Ateneo dende hai máis de 30 anos, despois das obras de rehabilitación de máis de 2 anos, que estivemos traballando dentro do edificio, un proxecto aprobado para albergar a esta entidade, o goberno do PP limita a súa capacidade en favor de outras asociacións “fantasma” ideoloxicamente mais afíns ó goberno municipal.

Tras dous anos de obras de rehabilitación, o edificio histórico cedido á entidade, tivo que volver a soportar máis obras a maiores para facer espazos pechados e acomodar así dentro do edificio aos seus amigos “fantasma” sen solucionar nen ter en conta que o edificio, como xa denunciamos en reiteradas ocasións, presenta grandes deficiencias de obra e de materiais utilizados na súa rehabilitación: segue a entrar a auga polo tellado, ventás que non pechan, portas rotas, wateres rotos e atascados, paredes cheas de humidade, o chan coa calefacción radiante cheo de filtracións de auga, chove dentro dos aseos .....

Escoitamos e lemos, con estupor, nos medios de comunicación cómo se legalizan edificios públicos, ata o momento de uso ilegal e concédense “licencias exprés” para empresas hosteleras que nin pagan impostos nin de consumo de auga e de electricidade dentro destos edificios supostamente para usos culturais, firmas de convenios e subvencións con asociacións que nada aportan á cidade, tan solo por “amiguismo”.

Dende a Sección Sindical da CNT no Ateneo, denunciamos as diferentes varas de medir que ten o grupo de goberno do PP no Concello de Ferrol para con esta entidade e o importantísimo patrimonio almacenado por orden do Concello dende hai máis de 3 anos nunha empresa de mudanzas. O Concello de Ferrol non pode buscar evadir a súa responsabilidade nunhas actuacións, traslado e almacenamento do patrimonio do Ateneo, que se realizaron como consecuencia dunhas obras contratadas pola devandita administración.

Dende a Sección Sindical da CNT no Ateneo queremos salientar a labor desta nova Xunta Directiva que hai escasamente 6 meses asumiron a xestión desta entidade e que, non sin atrancos, foron capaces de poñerse ao día no pago da Seguridade Social, Facenda e acadaron un acordo con nós os traballadores polas débedas contraídas polo anterior equipo de Ramón Veloso. O Ateneo Ferrolán é unha entidade de carácter cultural, cun modelo de xestión económica que ocasiona un custo mínimo ó Concello, xa que hai anos que non recibe ningún tipo de axuda ou subvención.

Non é admisible xogar de xeito interesado cun patrimonio de enorme valor para o conxunto da cidadanía e que presenta, como corresponde á súa natureza, un enorme risco de sufrir deterioracións que poden resultar en moitos casos irreversibles. O goberno de Rey Varela trata de presentar de portas fóra un compromiso con determinados valores, mesmo di apoiar actuacións encamiñadas a converter a nosa cidade en Patrimonio da Humanidade, pero o certo é que movido por resentimentos partidistas non dubida en comprometer un conxunto patrimonial, Biblioteca-Hemeroteca única en Ferrolterra, que mereceu múltiples recoñecementos a nivel internacional e que se ve sometido por problemas de conservación, cuestión que evidentemente se agrava tras un período tan prolongado de almacenamento dentro duns contenedores nun polígono industrial.

A CNT sinala como culpable da situación á persecución política que dende o goberno do PP se vén sometendo a unha entidade incómoda como é o Ateneo

Dende a CNT, comunicamos que calquera tipo de medida ou iniciativa que supoña un prexuízo aos intereses dos traballadores e traballadoras do Ateneo, atoparán unha resposta decidida por parte deste sindicato.

Sección Sindical da C.N.T. no Ateneo Ferrolán