Enquisa HostaleríaDigna

Resumo da Asemblea de Traballadores/as da Xunta en San Caetano 26/9/13

Sección sindical de CNT na Xunta de GaliciaConvocan: Xunta de Persoal e Comité de Empresa dos servizos centrais da Xunta

Asisten unhas 80 persoas: 5 delegados de pe presidindo. Resto de delegados (uns 15) sentados nas primeiras filas. Sobre 60 traballadores/as ocupando o resto do salón.

 

Toman a palabra o delegado da CIG: explicase que queren tentar traballar desde a base para artellar protestas polas nosas retribucións de 2014, xa que segundo as declaracións de Feijoo se da por suposto o recorte. Amais comenta que é un agravio comparativo cos funcionarios do estado a quen “só se lles conxela o soldo”. 
Dado que non saíu nada publicado aínda coméntase que estamos a tempo de protestar, sendo o primeiro paso falar cos traballadores/as e aglutinar forzas: servizos centrais, ensino, sanidade, colectivos... Indica que xa hai propostas concretas e xerais, a distintos niveis, artelladas tanto polos propios traballadores como pola plataforma en defensa do sector público.
Así, presentase unha concentración de protesta en San Caetano para o vindeiro 10 de outubro convocada pola Plataforma e unha acción de protesta na que os delegados sindicais da Xunta de Persoal entregarán curriculums nas empresas subcontratadas pola Xunta.
Ábrese quenda de palabras pedindo brevidade e indicando que se votarán as propostas… tamén se pide ratificar a concentración do dia 10 sendo como resultado 15 votos a favor.. por fin ábrese a quenda de palabras:
-As dúas primeiras intervencións abren polémica coa legalidade das concentracións realizadas ata o de agora.
-Crítica a actuación sindical (resposta dos delegados fora de turno)
-Hai que modificar a opinión pública. Propón: montar blog + denunciar política subvencións á igrexa vindo disfrazados de curas + acampar na Xunta.
-Reflexiona sobre o número de asistentes… o que non está é porque non quere.
-Os sindicatos teñen que canalizar a protesta pero é a xente que ten que poñerse diante. Propón: montar blog con información do DOG + unificar loitas dos traballadores/as públicos (concello, universidade, tv,..) + dia de loito.
-(repite): Todos temos que facer autocrítica. Non se lle pode botar a culpa á xente.
-Delegado CSIF: Moitas cousas xa se fixeron e non deron resultado: vir de negro, blog, recopilación de gastos superfluos,...
-(aclara): No blog publicarianse datos do DOG non do traballo de cada un. Indica que non lle gustan as manifestacións e propón facer camisetas ao estilo das mareas.
-X.Ramón (CIG): comenta que se vai mal de tempo e hai que apurar
-Juan (UGT): hai que enfrontarse á Xunta e non aos sindicatos
-Donar os cartos dun dia de traballo a algunha ONG, nomeadamente Cáritas. Pagar por poñer un anuncio na prensa. Refire o exceso de bandeiras nas mobilizacións.
-Coméntalle aos delegados/as que deben recoller as propostas e non estar á defensiva.
-Somos traballadores/as e temos que loitar e recuperar a conciencia de clase, aglutinar colectivos,...
-(repite) Pide ao delegado do CSIF que aporte e non só critique as propostas
-(repite) Pide que non se tome ningún acordo debido á escasa participación dos traballadores/as nesta asemblea, non se pode considerar representativa e baleria para dar un toque aos que non viñeron.
Vótanse as propostas a man alzada:
-Non adoptar ningún acordo: REXEITASE
-Blog/facebook: APRÓBASE
-Acampada San Caetano: APRÓBASE con un número moi reducido, valorarase se é posible.
-Vestir de negro 1 dia á semana: APRÓBASE
-Donar os cartos dun dia de traballo: REXEITASE
-Concentración San Caetano 27/9/13: APRÓBASE
-Apoio á convocatoria da Plataforma o 10/10/13: APRÓBASE

Toman a palabra o delegado da CIG: explicase que queren tentar traballar desde a base para artellar protestas polas nosas retribucións de 2014, xa que segundo as declaracións de Feijoo se da por suposto o recorte. Amais comenta que é un agravio comparativo cos funcionarios do estado a quen “só se lles conxela o soldo”. 

Dado que non saíu nada publicado aínda coméntase que estamos a tempo de protestar, sendo o primeiro paso falar cos traballadores/as e aglutinar forzas: servizos centrais, ensino, sanidade, colectivos... Indica que xa hai propostas concretas e xerais, a distintos niveis, artelladas tanto polos propios traballadores como pola plataforma en defensa do sector público.

Así, presentase unha concentración de protesta en San Caetano para o vindeiro 10 de outubro convocada pola Plataforma e unha acción de protesta na que os delegados sindicais da Xunta de Persoal entregarán curriculums nas empresas subcontratadas pola Xunta.

 

Ábrese quenda de palabras pedindo brevidade e indicando que se votarán as propostas… tamén se pide ratificar a concentración do dia 10 sendo como resultado 15 votos a favor.. por fin ábrese a quenda de palabras:

 

-As dúas primeiras intervencións abren polémica coa legalidade das concentracións realizadas ata o de agora.

-Crítica a actuación sindical (resposta dos delegados fora de turno)

-Hai que modificar a opinión pública. Propón: montar blog + denunciar política subvencións á igrexa vindo disfrazados de curas + acampar na Xunta.

-Reflexiona sobre o número de asistentes… o que non está é porque non quere.

-Os sindicatos teñen que canalizar a protesta pero é a xente que ten que poñerse diante. Propón: montar blog con información do DOG + unificar loitas dos traballadores/as públicos (concello, universidade, tv,..) + dia de loito.

-(repite): Todos temos que facer autocrítica. Non se lle pode botar a culpa á xente.

-Delegado CSIF: Moitas cousas xa se fixeron e non deron resultado: vir de negro, blog, recopilación de gastos superfluos,...

-(aclara): No blog publicarianse datos do DOG non do traballo de cada un. Indica que non lle gustan as manifestacións e propón facer camisetas ao estilo das mareas.

-X.Ramón (CIG): comenta que se vai mal de tempo e hai que apurar

-Juan (UGT): hai que enfrontarse á Xunta e non aos sindicatos

-Donar os cartos dun dia de traballo a algunha ONG, nomeadamente Cáritas. Pagar por poñer un anuncio na prensa. Refire o exceso de bandeiras nas mobilizacións.

-Coméntalle aos delegados/as que deben recoller as propostas e non estar á defensiva.

-Somos traballadores/as e temos que loitar e recuperar a conciencia de clase, aglutinar colectivos,...

-(repite) Pide ao delegado do CSIF que aporte e non só critique as propostas

-(repite) Pide que non se tome ningún acordo debido á escasa participación dos traballadores/as nesta asemblea, non se pode considerar representativa e baleria para dar un toque aos que non viñeron.

 

Vótanse as propostas a man alzada:

-Non adoptar ningún acordo: REXEITASE

-Blog/facebook: APRÓBASE

-Acampada San Caetano: APRÓBASE con un número moi reducido, valorarase se é posible.

-Vestir de negro 1 dia á semana: APRÓBASE

-Donar os cartos dun dia de traballo: REXEITASE

-Concentración San Caetano 27/9/13: APRÓBASE

-Apoio á convocatoria da Plataforma o 10/10/13: APRÓBASE

 

14/10/2013: Incluímos a aclaración enviada polo compa que propuxo a folga solidaria:

"Propoño desde fai tempo a folga solidaria que consiste en doar o importe liquido do día de traballo a una organización preferiblemente de carácter social. Como decides no resumo citei expresamente a Cáritas, e fíxeno de maneira premeditada e consciente precisamente para facer ver que a miña proposta esta aberta a todos e para todos e creo que esa non foi a interpretación que sacachedes das miñas palabras. So decir que de existir mais folgas a miña postura será a que tomei na anterior e que foi doar (non terian que ser as mismas) a mitade do soldo do día a una asociación de enfermos de Parkinson e a outra metade a Stop Deshacios, e pensó que lle din mellor uso que o noso Goberno que quedou cos cartos dos que fixeron folga normal."