Prensa obreira

A.I.T

Distribuir contido
Actualizado: hace 2 horas 34 min

Solidarity with the General Strike in Italy!

13 Novembro, 2014 - 20:51

The IWA would like to extend its solidarity and support to the working class of Italy and those who will be on strike this November 14.

Our common enemy is capitalism, which lives off the labor of the working class and it must be destroyed. In order to do this, we support the militant action of workers against the bosses. However, in our view, one day strikes are just a first step. What we need is the radical self-organization of workers, away from the union bureaucrats who are in collaboration with capital. What we need are actions which will spread and last. We call on the workers of Italy and the whole world to organize and increase the pressure!

The IWA would also like to send its solidarity to the comrades of the USI-AIT which will take part in the actions.

IWA Secretariat
November 13, 2014

Idioma:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

Postrehy z medzinárodnej konferencie Priamej akcie „Problémy v práci?“

2 Novembro, 2014 - 19:20

V druhý októbrový víkend sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia venovaná problémom na pracovisku. Počas verejnej časti sme v sobotu diskutovali o aktivitách a činnosti organizácií, v nedeľnej internej časti bolo hlavnou témou zdieľanie skúseností z organizačnej práce a hľadanie spôsobov, ako činnosť našich organizácií vylepšiť. Cieľom konferencie bolo predovšetkým podeliť sa o skúsenosti z organizovania priamych akcií a upriamiť pozornosť na problémy na pracovisku.

SOBOTA

V sobotnej verejnej časti vystúpili členovia štyroch organizácií: Mosteckej solidárnej siete (Česká republika), Priamej akcie (Slovensko), Zväzu syndikalistov Poľska (Poľsko) a Federácie solidarity (Británia).

Mostecká solidární síť (MSS) – Pohľad do praxe MSS

Vďaka prezentácii člena MSS sme mali možnosť dozvedieť sa, aké sú myšlienkové východiská organizácie. Zhrnul všetky doterajšie spory MSS a prezentáciu šikovne oživovali aj videá z akcií. Najväčšiu pozornosť venoval aktuálnemu sporu proti reštaurácii Řízkárna v Prahe, v ktorej ide o dosiahnutie nevyplatenej mzdy. Spomenul však aj spory s firmou Zepter, ku ktorého víťaznému koncu prispela aj Priama akcia, či prebiehajúci spor týkajúci sa úradnej šikany dieťaťa.

Priama akcia (PA) – Kto je Priama akcia a aké zistenia prinieslo 6 mesiacov aktivity Problémy v práci?

Priama akcia zvolila krátku prezentáciu zameranú hlavne na roky 2010-2014 a zhodnotenie pol roka trvajúcej aktivity „Problémy v práci?“, podľa ktorej bola pomenovaná aj konferencia. V prvej časti spomenul člen PA dôležité momenty vo vývoji organizácie (problémy členov PA, o ktorých sme písali tu a tu), medzinárodnú kampaň proti praktikám agentúry OTTO Work Force a kampaň Ideš na brigádu? Členka PA potom v druhej časti prezentovala aktivitu Problémy v práci?, ktorej základné ciele sú definované nasledovne: podnietiť pracujúcich, aby aktívne riešili svoje problémy na pracovisku; podporiť sa navzájom pri riešení týchto problémov; podeliť sa o skúsenosti, užitočné tipy a odporúčania. Spomenuli sme, s akými problémami sa na nás ľudia obracajú, ale aj s akými ťažkosťami sme sa stretli. Vďaka pomerne slušnej propagácii konferencie v uliciach Bratislavy a na Facebooku prišli na konferenciu aj pracovníci, ktorí nás počas prestávky oslovili s tým, že majú problémy so šéfmi a majú záujem ich riešiť, čo bol potešujúci a nečakaný vedľajší účinok konferencie.

Solidarity Federation (SF) uvádza Brighton Hospitality Workers – Sieť pracovníkov zamestnaných v odvetví spojenom s ubytovaním a stravovaním

Členovia Brighton Hospitality Workers zo Solidarity Federation hovorili o kampani medzi pracovníkmi hotelov a reštaurácií. Členovia BHW zrozumiteľne vysvetlili situáciu v Brightone, kde prebiehajú pravidelné otvorené stretnutia pracovníkov tohto odvetvia, spomenuli niekoľko úspešných sporov a premietli aj vtipné video z jedného z nich.

Związek Syndykalistów Polski (ZSP) uvádza „Keď konáme, dosiahneme svoje“

Ako posledná v poradí vystúpila v sobotu členka ZSP, ktorej prezentácia prepájala teoretické východiská anarchosyndikalistického organizovania s aktuálnymi kampaňami a základnými problémami pracujúcich v Poľsku. Vysvetlila, ako funguje ZSP a aké metódy používa počas sporov. Podobne ako v prípade MSS, prezentáciu doplnila videami zo sporov, a objasnila, vďaka čomu sa skončili úspechom.

NEDEĽA

Na programe nedeľnej neverejnej časti boli diskusie o problémoch, ktorým čelia anarchosyndikalistické a im podobné organizácie. Diskusie sa zúčastnil aj člen relatívne novej rakúskej organizácie s názvom Viedenský zväz pracujúcich (WAS), ktorá iba naberá skúsenosti, a preto sa jej členovia rozhodli nezapojiť do sobotnej časti vlastnou prezentáciou. Agenda stretnutia pozostávala z bodov týkajúcich sa budovania organizácie a dôvery, zlepšovania vnútorných procesov v organizácii (rotácia úloh a pod.), situácie geograficky izolovaných členov, problémov s klasickými veľkými aj menšími odbormi fungujúcimi v rovnakej lokalite atď. Mohli sme si vypočuť rozličné skúsenosti z rôznych krajín a diskusia bola natoľko obsiahla, že na niektoré body ani nezostal čas.

Poďakovanie

Zorganizovať takéto medzinárodné podujatie nebolo vôbec ľahké. Naše poďakovanie patrí mnohým ľuďom, ktorí pomohli hoci aj drobnosťami, ako bola pomoc na mieste či zapožičanie techniky. Bez nich by však bolo všetko namáhavejšie. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať ľuďom z komunitného centra Zora, ktorí nám umožnili využiť priestory bývalého kina a poskytli aj všetko potrebné pre hladký chod konferencie. Kolektív Vegánskych hodov sa postaral o vynikajúce občerstvenie počas vyše šiestich hodín konania verejnej časti konferencie, ale aj počas nedeľnej internej časti.

Konferencia, na ktorej boli k dispozícii aj publikácie Nakladeľstva bod zlomu (www.nbz.priamaakcia.sk) priblížila návštevníkom v širšom kontexte, ako fungujú organizácie používajúce priame akcie. Spojila ľudí, ktorí majú problémy na pracovisku a mali záujem ich riešiť. Pre PA bola cennou skúsenosťou z hľadiska schopností zorganizovať takýto typ podujatia a priniesla množstvo podnetov na zlepšenie nielen smerom dovnútra organizácie, ale aj pokiaľ ide o činnosť orientovanú navonok.

Ako uvádza správa z konferencie na webstránke Medzinárodnej asociácie pracujúcich, všetci sme sa zhodli na tom, že „na konferencii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí a stojí za to organizovať a zúčastňovať sa takýchto podujatí.“ Hovorilo sa aj o možnosti organizovať podobné podujatia v iných krajinách strednej Európy, a to na pravidelnej báze. Sme presvedčení, že nešlo iba o nadšené vyjadrenia a konferencia ukázala, že takéto stretnutia sú skutočne kľúčové pre pokrok v organizovaní sa pracujúcich na medzinárodnej úrovni.

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

波蘭Belchatow醫院的140名清潔與廚房工人將在11月3日展開無限期罷

2 Novembro, 2014 - 06:55

11月3日波蘭Belchatow醫院的清潔工和廚房員工將會展開一個無期罷工。最近幾個工人因為病假而直接被資方開除,這些身障女工是ZSP工會在醫院的會員。Delfa公司在今年開始接下Belchatow醫院外包出去的清潔與膳食工作,在Belchatow醫院外派了100多名的員工,他們近期不斷地解雇工人。工人在病假期間被資方直接開除,前後總共有30人遭到裁撤。剩下來的工人決定在星期一展開無期限的罷工行動,140人將會加入這場行動,我們預計資方將會撤空醫院。

其實ZSP的醫院員工在這一年走過風雨。去年Belchatow醫院經過外包公司交替,現在的Delfa公司本不打算續聘前一個外包公司的工人,經過工人長期的行動抗議,終於保住所有工人的工作。這個爭議過程中,工人經歷過3個月失業、也佔領了醫院,加上持續不斷的抗議,最終他們爭取回自己的工作。但是,好不容易爭取的工作權卻持續的遭到Delfa公司以不同的方式對工人做勞動壓縮、無故開除,留下來的人又被迫承擔離職者的工作份量。現在一個工人的平均工時是一個月200個小時,身障工人則是被要求一星期工作35小時。

工人不僅在醫院的日常工作日遇到很多問題,每當有工人請病假的時候,他們更是可能遇到被告知不需要回來工作的非預警開除。當然,在波蘭因病假開除工人是非法的,強迫身障工人做超時、超量工作也違法,但是這絲毫不使Delfa對工人的剝削行動有任何影響。

工人們現在提出以下的要求:
-將開除的工人立即復職
-縮減工作小時
-夜晚工作的合理補助
-確實登記工人的工時
-工人請假的權利
-安全的工作服

他們也要求所有的工人必須由醫院直接聘用。很多工人已經在醫院工作超過30,40年了,他們過去的直接聘用對象就是醫院。

你可以以下的方式聲援工人:

1.去波蘭的大使館前抗議(並要求波蘭政府停止外包政策)
2.將你們的聲援行動照片寄給我們(is@zsp.net.pl)
3.將此爭議案的訊息傳播出去
4.你可以在線上(任何語言)對醫院發出你的抗議信http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
5.你也可以以這個線上系統寄出你的抗議信http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
6.組織地方的團結募款活動 ,並將款項寄至 :
Jakub Gawlikowski
(PL) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
SORT CODE: 11402004
Write: BEL

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

Support the Strike in Belchatow Hospital!

1 Novembro, 2014 - 20:23

Cleaners and kitchen staff from Belchatow Hospital will start an indefinite strike on Monday, November 3. The action was called due to the fact that several people on sick leave lost their jobs. The women were workers with disabilities and part of the ZSP union in the hospital. The company servicing the hospital, which employs these women and about 100 other people in the hospital continued to cut staff and in all, 30 people lost their jobs. The rest of the workers decided to join the strike and on Monday, 140 people will walk off the job. The Director may have to evacuate the hospital.

The members of the ZSP union won their jobs back after the last service provider did not accept their transfer. They spent three months unemployed, occupying the hospital and protesting. Finally, a new public tender was held for the services and the women were rehired. However this company also is trying to cut the staff and force the rest of the workers to take on their tasks. The average working time in the hospital is 200 hours per month. Workers with disabilities are entitled to a 35-hour work week.

Various problems occurred when some people took sick leave or wanted to take leave for rehabilitation. (All of the women in the ZSP union have some sort of disability.) Although it is illegal to fire people on sick leave and people with disabilities must not be forced to do a lot of extra work and must be given time for rehabilitation, the price for doing so could be their job.

The workers are demanding:

* rehiring the fired workers
* reduction of working hours
* proper compensation for work in evening hours
* proper documentation of working time
* the right to take leave they are entitled to for rehabilitation
* safety clothes

They are also demanding to be hired directly by the hospital. They had previously been so and some had worked for the hospital for 30-40 years.

You can support the hospital by:

* picketing at a Polish embassy (and demanding the government stop the policies of outsourcing)
* sending a solidarity message or photo to the workers (is@zsp.net.pl)
* spreading information about the struggle
* sending an email (in any language) through the online form here: http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
* sending a protest through this form: http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
* supporting the struggle financially

Donations can be sent to:
Jakub Gawlikowski
(PL) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
SORT CODE: 11402004
Write: BEL

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

Apoyar la huelga en el hospital de Belchatow

1 Novembro, 2014 - 20:20

Limpiadores y personal de cocina del hospital en Belchatow comenzarán una huelga indefinida el lunes 3 de noviembre. La acción fue llamada debido al hecho que varias personas de baja perdieron su trabajo. Las trabajadoras con discapacidad son parte del sindicato ZSP en el hospital. La empresa contratada para estos servicios en el hospital, que emplea a estas mujeres y a cerca de otras 100, continuó con los recortes de personal y en total, 30 personas perdieron sus puestos de trabajo. El resto de las trabajadoras decidió acudir a la huelga y el lunes, 140 personas no van a ir a trabajar. El Director puede tener que evacuar el hospital.

Los miembros del sindicato ZSP ganaron sus puestos de trabajo después de que el último proveedor de servicios no aceptaron su traslado. Pasaron tres meses sin empleo, ocupando el hospital y protestando. Por último, se llevó a cabo una nueva licitación pública para los servicios y las mujeres fueron recontratadas. Sin embargo, esta empresa también está tratando de reducir el personal, obligando al resto de las trabajadoras para asumir sus tareas. La duración media del trabajo en el hospital es de 200 horas al mes. Trabajadores/as con discapacidades deben tener una semana laboral de 35 horas.

Varios problemas se produjeron cuando algunas personas tomaron licencia por enfermedad o querían tomar una licencia para la rehabilitación. (Todas las mujeres en el sindicato ZSP tienen algún tipo de discapacidad). A pesar de que es ilegal despedir a personas con licencia por enfermedad y las personas con discapacidad no deben ser forzados a hacer un montón de trabajo adicional y se debe dar tiempo para la rehabilitación, el precio para hacerlo podría ser su trabajo.

Los trabajadores están exigiendo:

* Recontratar a los trabajadores despedidos
* Reducción de la jornada laboral
* Compensación adecuada para el trabajo en horas de la noche
* Documentación adecuada del tiempo de trabajo
* El derecho a tomar licencia tienen derecho a la rehabilitación
* Ropa de seguridad

También están exigiendo ser contratadas directamente por el hospital. Ellas habían sido previamente contradadas directamente y algunas habían trabajado para el hospital 30-40 años .

Usted puede apoyar el hospital a través de:

* Piquetes en una embajada polaca (exigiendo que el gobierno detenga las políticas de externalización).
* El envío de un mensaje de solidaridad o foto a los trabajadores (is@zsp.net.pl )
* La difusión de información acerca de la lucha
* El envío de un correo electrónico ( en cualquier idioma ) a través del formulario en línea aquí : http://www.szpital-belchatow.pl/component/option,com_contact/Itemid,3/
* El envío de una protesta a través de este formulario: http://soli.zsp.net.pl/protest-letter/emailpage/
* El apoyo económico a la lucha

Las donaciones pueden ser enviadas a:
Jakub Gawlikowski
( PL ) 05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Banca Minorista , al. Mickiewicza 10 , 90-050 Lodz
BIC / SWIFT : BREXPLPWMUL
SORT CODE : 11402004
Escribe : BEL

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

International Solidarity Week with the CNT delegate in TW-BMW

29 Outubro, 2014 - 07:45

As we were communicating days ago, the International Workers Association mobilized arround the world in many Truck and Wheel & BMW Group workplaces and establishments. It is a pride for our union and the fired delegate, seeing how we can extend a concrete struggle globally, through mutual aid, class solidarity and direct action.

We have shown to capitalists how we can reproduce a conflict globally when they repress and fire us because of exercising our labour rights, breaking the isolation and the lack of communication between the exploited people worldwide. This was only the beginning, and we will fight until the only possible end to this conflict: the reinstatement of the comrade and the restoration of his union activity.

We will review the mobilization developed from the International Workers Association during this week of International Solidarity, which of course has been supplemented with a powerful media boycott. We have received support from many places: Germany, Australia, Spain, Slovakia, Poland, Russia, Norway, Brazil...

From our union assembly, we want to express to all our comerades around the world the biggest sense of brotherhood and the infinite gratitude from the dephts of ourselves. THANKS.

WORKERS SOLIDARITY MEANS VICTORY!!
THE STRUGGLE CONTINUES!!
IMMEDIATE REINSTATEMENT TW-BMW FIRED DELEGATE!!

http://guadalajara.cnt.es/index.php/secciones-sindicales/truck-and-wheel...

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

Crónica de la Semana de Solidaridad Internacional con el delegado de CNT en TW-BMW

29 Outubro, 2014 - 07:37

Como bien fuimos comunicando días atrás, el conjunto de la Asociación Internacional de lxs Trabajadorxs se movilizó a lo largo y ancho del planeta en múltiples centros de trabajo y establecimientos de Truck and Wheel y el grupo BMW. Es un orgullo para nuestro sindicato y para el delegado sindical despedido, comprobar como puede extenderse una lucha concreta a nivel global, a través del apoyo mutuo, la solidaridad de clase y la acción directa.

Le hemos mostrado a lxs capitalistas cómo puede propagarse un conflicto a nivel global cuando nos reprimen y despiden por ejercer nuestros derechos como trabajadorxs, rompiendo con el aislamiento y la incomunicación que desean entre lxs explotadxs del mundo entero. Esto ha sido sólo el comienzo, y vamos a pelear hasta el único final posible en este conflicto: la readmisión del compañero y el restablecimiento de su actividad sindical.

Repasaremos pues la movilización desplegada desde la Asociación Internacional de lxs trabajadorxs durante esta Semana de Solidaridad Internacional, que por supuesto se ha complementado con un potente boicot mediático. Hemos recibido apoyo de múchos lugares: Alemania, Australia, Eslovaquia, España, Polonia, Rusia, Noruega, Brasil...

Desde nuestra asamblea queremos transmitir a todxs lxs compañerxs solidarixs del mundo un profundo sentimiento de hermandad e infinita gratitud desde lo más profundo de nosotrxs mismxs. GRACIAS.

¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA!!
¡¡LA LUCHA CONTINÚA!!
¡¡READMISIÓN INMEDIATA DELEGADO DESPEDIDO EN TW-BMW!!

http://guadalajara.cnt.es/index.php/secciones-sindicales/truck-and-wheel...

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

Boletin externo de la AIT - octubre 2014

27 Outubro, 2014 - 18:26
Documento:  Tipo de contenido:  Idioma: 
Categorías: A.I.T.

Conferencia Internacional en Bratislava

16 Outubro, 2014 - 13:51

Los días 11 y 12 de octubre, se celebró una conferencia internacional en Bratislava, Eslovaquia, dedicada a los problemas en centros de trabajo y a la mejora de la organización. El primer día hubo una conferencia pública en la que diferentes organizaciones presentaron su actividad y formas de trabajar, mientras que el segundo día fue dedicado a discutir cómo mejorar nuestras organizaciones.

La conferencia pública se tituló “¿Problemas en el trabajo?”. Esta conferencia estaba dirigida, en parte, a realzar la campaña “Problemas en el Trabajo” de Priama Akcia, que aspira a conseguir más gente que se implique en las luchas en centros de trabajo y en el contacto con la organización. Representantes de cuatro organizaciones hicieron sus presentaciones: La Most Solidarity Network de la República Checa, Priama Akcia de Eslovaquia, ZSP de Polonia y Solidarity Federation de Reino Unido.

El compañero de Most Solidarity Network presentó las ideas que soportan la organización y habló de unos cuantos casos que habían resuelto y otros en los que se encuentran involucrados en la actualidad. Se mostraron algunos videos interesantes. Por ejemplo, hablaron sobre cómo estaban luchando ante los salarios impagados del restaurante Rizkarna de Praga o sobre la exitosa campaña para conseguir el pago a un trabajador de Zepter. Ésta última fue apoyada por Priama Akcia en Eslovaquia -¡un buen ejemplo de cooperación internacional!.

Priama Akcia presentó información sobre algunas de sus exitosas campañas y acciones de solidaridad internacional. El foco principal de su presentación fue la campaña actual “Problemas en el Trabajo”, con la que animan a los trabajadores que quieran hacer algo con respecto a sus problemas laborales en el centro de trabajo a que contacten con ellos con vistas a llevar a cabo acciones directas. Habiendo visto los carteles por toda la ciudad, dos trabajadores decidieron venir a la conferencia y hablar a los compañeros sobre sus problemas de trabajo actuales. Esperamos que de esto surjan algunos buenos contactos y algunas buenas acciones.

Los miembros de Brighton Hospitality Workers de la Solidarity Federation presentaron su campaña en el sector hostelero de dicha ciudad. Hablaron sobre la situación de los trabajadores, conflictos resueltos éxito y mostraron un video sobre una de las campañas, explicando lo que habían hecho y cómo habían ganado la lucha.

La ZSP habló un poco sobre cómo trabaja la organización y los tipos de métodos que utiliza durante los conflictos laborales. Mostraron algunos videos y fotos de diferentes acciones relacionadas con conflictos en los que habían ganado y explicaron someramente por qué estas acciones habían tenido éxito. También explicaron algo sobre los problemas más comunes de los trabajadores en Polonia, y contra los que están luchando.

El segundo día de la conferencia hubo una discusión interna sobre problemas típicos a los que se enfrentan las organizaciones anarcosindicalistas y otras. Además de las organizaciones arriba mencionadas, un delegado de Vienna Workers Union (WAS) tomó parte en las discusiones. Se había enviado con antelación una lista de los temas a discutir. Incluían: cómo ganarse la confianza de los trabajadores y construir la organización, como mejorar temas de organización interna tales como la rotación de tareas, la activación de los miembros nuevos y de los geográficamente aislados, problemas que pueden surgir con los sindicatos mayoritarios y con otros sindicatos que quieran operar en la misma zona, etc. Había mucho que decir sobre cada tema de forma que, de hecho, algunos temas se quedaron sin cubrir debido a las limitaciones de tiempo. Las organizaciones involucradas se pidieron unas a otras que se enviaran las respectivas opiniones sobre los demás temas, en caso de tener alguna.

En general, todas las organizaciones participantes estuvieron de acuerdo en que hubo un montón de cosas interesantes que aprender en la conferencia y que merece la pena organizar y asistir a este tipo de eventos. Las organizaciones del área de la Europa Central hablaron sobre la posibilidad de llevar a cabo diferentes eventos en sus países y quizás intentar hacer esto de forma regular.

En la conferencia hubo también oportunidad de que la gente que trabaja en empleos/centros de trabajo similares se reuniera entre sí y discutiera sobre establecer contactos y sobre difundir información de la situación en sus respectivos ramos.

El Secretariado de la AIT agradece a Priama Akcia esta iniciativa y el buen trabajo a la hora de organizar la conferencia.

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

International Conference in Bratislava

15 Outubro, 2014 - 20:42

On Oct. 11-12, an international conference was held in Bratislava, Slovakia, devoted to problems in the workplace and improving organization. The first day was a public conference where different organizations presented their activity and ways of working while the second day was devoted to discussing how to improve our organizations.

The public conference was entitled „Problems at Work?”. This conference was meant in part to highlight Priama Akcia's „Problems at Work” campaign, which is meant to get more people involved in workplace struggles and into contact with the organization. Representatives of four organizations gave presentations: the Most Solidarity Network from the Czech Republic, Priama Akcia from Slovakia, ZSP from Poland and Solidarity Federation from UK.

The comrade from the Most Solidarity Network presented the ideas behind that organization and told about a few cases that they solved or are currently involved in. Some interesting videos were shown. For example, they told about how they were fighting for unpaid wages at Rizkarna restaurant in Prague or about the successful campaign to get payment for a worker from Zepter. The latter was supported by Priama Akcia in Slovakia – a good example of international cooperation!

Priama Akcia presented some information about some of their successful campaigns and acts of international solidarity. The main focus of their presentation was on the current „Problems at Work” campaign, where they are encouraging workers who want to do something about their workplace problems to contact them with a view towards taking direct action. Having seen the posters around the city, two workers decided to come to the conference and speak to the comrades about their current work problems. Hopefully some good contacts and some concrete action will come out of that.

Members of the Brighton Hospitality Workers from Solidarity Federation presented their campaign in the hospitality sector in that city. They spoke about the situation of the workers, succesful conflicts and showed a video about one of the campaigns, explaining what they did and how they won the struggle.

The ZSP presented a bit about how the organization works and what kinds of methods it uses during work conflicts. They showed some videos and photos from different actions related to conflicts they won and explained a bit about why these actions were successful. They also explained a little bit about the most common workers' problems in Poland, which they are fighting against.

The second day of the conference was an internal discussion about typical problems that anarchosyndicalist or other organizations face. Besides the above-mentioned organizations, a delegate from Vienna Workers Union (WAS) took part in the discussions. A list of discussion topics were sent in advance. They included: how to earn trust of workers and build the organization, how to improve internal organizational issues such as the rotation of tasks, activating new members and geographically isolated ones, problems which can occur with mainstream and other unions which want to operate in the same area, etc. There was a lot to say about each issue, so in fact, some topics were not covered due to time limitations. The organizations involved asked each other to send opinions on the other topics, if they have any.

In general, all of the organizations involved agreed that there were a lot of interesting things to learn at the conference and such events are worth organizing and attending. Organizations from the Central European area spoke about the possibility to make different events in their countries and perhaps to try to do this on a regular basis.

At the conference there was also a chance for people working in similar jobs/ workplaces to meet each other and discuss building contacts and spreading information about the situation in their branches.

The IWA Secretariat thanks Priama Akcia for its initiative and good work organizing the conference .

Idioma:  Seccion:  Tipo de contenido: 
Categorías: A.I.T.

 

Sección sindical Xunta de Galicia

Campañas

 

Multimedia

Entrevista a sección sindical da Xunta de galiza realizada en Radio Filispim

Eventos

« Abril 2011 »
LunMarMérXovVenSábDom
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930